Zelfreflectie Formulier

Op het Zelfreflectie Formulier vul je in hoe jij jouw sterke en zwakke punten als bestuurder inschat. Het is de bedoeling dat je het Zelfreflectie Formulier vóór jouw TTT of praktijkexamen ingevuld hebt. Vervolgens overhandig je dit ingevulde formulier aan de examinator van het CBR aan het begin van je toets of examen.

klik hier voor de directe download van het formulier